ThS. Phan Quang Ấn  

Giảng viên (NCS tại Ireland)

 

ThS. Trần Công Binh

Giảng viên

 • Phòng làm việc: PTN GPL (phòng 300A nhà B1)
 • Email: tcbinh@hcmut.edu.vn, binhtc@yahoo.com
 • Điện thoại: 0908468100
 • Lĩnh vực chuyên môn: NĂNG LƯỢNG: điện mặt trời, gió, sạc acquy, nguồn switching, inverter, UPS, đèn LED, đèn HPS, quản lý tiết kiệm năng lượng. TỰ ĐỘNG HÓA: động cơ điện, biến tần, cảm biến, vi xử lý, DSP, PLC, SCADA, giao tiếp máy tính.

 

ThS. Nguyễn Xuân Cường

Giảng viên

 • Phòng làm việc: PTN Hệ thống năng lượng (105B3)
 • Email: nxcuong@hcmut.edu.vn
 • Điện thoại:
 • Lĩnh vực chuyên môn: Chất lượng điện năng, tiết kiệm điện năng, hệ thống an ninh an toàn, cung cấp điện.

 

TS. Ngô Mạnh Dũng

Giảng viên

 • Phòng làm việc: PTN Hệ thống năng lượng (105B3)
 • Email: vndungtuyen@yahoo.com
 • Điện thoại: 0919796497
 • Lĩnh vực chuyên môn:Vi xử lý, tự động hóa, biến tần.

 

ThS. Mai Tuấn Đạt

Giảng viên (NCS tại Bỉ)

 • Phòng làm việc: PTN Kỹ thuật điện (103B1)
 • Email: tuandat.mai@hcmut.edu.vn
 • Lĩnh vực chuyên môn:Điều khiển máy điện quay, nâng cao hiệu suất biến đổi năng lượng trong các nguồn năng lượng tái tạo, ứng dụng cảm biến định hướng trong các hệ thống nhúng, điện điều khiển.

 

TS. Trịnh Hoàng Hơn

Giảng viên chính, Trưởng phòng TN KTD

 • Phòng làm việc: PTN Kỹ thuật điện (103B1)
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Lĩnh vực chuyên môn:

 

TS. Mai Bá Lộc

Giảng viên

 • Phòng làm việc: PTN GPL (phòng 300A nhà B1)
 • Email: maibalocmail@yahoo.com
 • Điện thoại: 0984737098
 • Lĩnh vực chuyên môn: Máy điện, năng lượng mặt trời.

 

KS. Phạm Vĩnh Long

Giảng viên

 • Phòng làm việc: VP Bộ môn Thiết bị điện (106B1)
 • Email: longphamv@yahoo.com
 • Điện thoại: 0903705741
 • Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật điện, máy điện, cung cấp điện, chất lượng điện năng.

 

TS. Nguyễn Quang Nam

Giảng viên chính, Trưởng bộ môn

 • Phòng làm việc: VP Bộ môn Thiết bị điện (106B1)/PTN GPL (phòng 300A nhà B1)
 • Email: nqnam@hcmut.edu.vn
 • Điện thoại: 01678886605
 • Lĩnh vực chuyên môn: Điện tử công suất, điều khiển số trong điện tử công suất, máy điện và điều khiển, hệ thống thu thập dữ liệu, và tự động hóa công nghiệp.

 

PGS. TS. Nguyễn Hữu Phúc

Giảng viên chính

 

TS. Nguyễn Văn Tài

Giảng viên

 • Phòng làm việc: VP Bộ môn Thiết bị điện (106B1)
 • Email: nguyenvantai54@gmail.com
 • Điện thoại: 0908130287
 • Lĩnh vực chuyên môn: Điều khiển máy lạnh, hệ thống lạnh công nghệ, hệ thống lạnh đặc biệt.

 

 

ThS. Trương Sa Sanh

Giảng viên chính

 

 

KS. Nguyễn Thanh Tâm

Nghiên cứu viên

 • Phòng làm việc: PTN Kỹ thuật điện (103B1)
 • Email:

 

ThS. Nguyễn Gia Minh Thảo

Giảng viên (NCS tại Nhật Bản)

 • Phòng làm việc: PTN Kỹ thuật điện (103B1), PTN GPL (phòng 300A nhà B1)
 • Email: nguyengiaminhthao@yahoo.com
 • Điện thoại: 0906677347
 • Lĩnh vực chuyên môn:Điều khiển tự động, Vi xử lý, Đo lường điều khiển bằng máy tính.

 

TS. Phạm Đình Trực

Giảng viên

 • Phòng làm việc: VP Bộ môn Thiết bị điện (106B1)
 • Email: trucphamdinh@yahoo.co.uk, pdtruc@hcmut.edu.vn
 • Lĩnh vực chuyên môn: Máy điện, điều khiển máy điện, điều khiển thông minh hệ thống công nghiệp.

 

TS. Nguyễn Ngọc Tú

Giảng viên, Phó trưởng bộ môn

 • Phòng làm việc: PTN Kỹ thuật điện (103B1)
 • Email: nguyenntu@yahoo.com, nntu@hcmut.edu.vn
 • Lĩnh vực chuyên môn: Điện tử công suất, điều khiển máy điện, chẩn đoán máy điện.

 

 


 
Liên kết trong website:   


© Bản quyền thuộc bộ môn Thiết bị điện - Khoa Điện Điện tử ĐHBK.HCM 2013