Chương trình đào tạo cao học:


Bộ môn Thiết bị điện tham gia đào tạo học viên cao học thuộc ngành Thiết bị, mạng và nhà máy điện. Các môn học do bộ môn phụ trách bao gồm:

 1. Giải tích máy điện nâng cao (040818032)
 2. Các nguồn năng lượng tái tạo – tác động đến môi trường của ngành Điện (040118065)
 3. Chất lượng điện năng (040118060)
 4. Điều khiển máy điện, truyền động điện (040118059)
 5. Các phương pháp tối ưu trong các thiết bị điện từ
 6. Tương thích điện từ
 7. Phương pháp phần tử hữu hạn
 8. Điều khiển điện tử trong điện tử công suất


Chương trình đào tạo đại học cho khóa 2008 trở đi:


Bộ môn Thiết bị điện tham gia đào tạo sinh viên đại học thuộc chuyên ngành Điện năng (Hệ thống năng lượng) (xem chương trình đào tạo), cũng như sinh viên đại học thuộc các chuyên ngành khác của Khoa Điện - Điện tử. Các môn học do bộ môn phụ trách bao gồm:

 1. Biến đổi năng lượng điện cơ (408001) (Download đề cương môn học)
 2. Thí nghiệm Biến đổi năng lượng điện cơ (408002) (Download đề cương môn học)
 3. Máy điện (408003) (Download đề cương môn học)
 4. Năng lượng tái tạo (408004) (Download đề cương môn học)
 5. Thí nghiệm Máy điện (408005) (Download đề cương môn học)
 6. Cảm biến, đo lường và truyền số liệu trong HTNL (408006) (Download đề cương môn học)
 7. Điều khiển số hệ thống điện cơ (408007) (Download đề cương môn học)
 8. Quản lý và sử dụng năng lượng (408008) (Download đề cương môn học)
 9. Điều khiển quá trình của KS năng lượng (408009) (Download đề cương môn học)
 10. Hệ thống năng lượng trong giao thông vận tải (408010) (Download đề cương môn học)
 11. TB điện ứng dụng trong phân phối điện và ĐKCN (408011) (Download đề cương môn học)
 12. TK dùng máy tính trong điện năng (408012) (Download đề cương môn học)
 13. Kỹ thuật điện lạnh (401025) (Download đề cương môn học)

Tất cả các môn học đều được cung cấp bài giảng điện tử và tài liệu học tập điện tử thông qua trang web cá nhân của cán bộ giảng dạy và/hoặc hệ thống e-Learning của trường.Chương trình PFIEV (Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao):


Bộ môn Thiết bị điện tham gia đào tạo sinh viên đại học thuộc chuyên ngành Hệ thống năng lượng của chương trình PFIEV (xem thêm thông tin tại đây). Các môn học do bộ môn phụ trách bao gồm:

 1. Lý thuyết khí cụ điện (Download đề cương môn học)
 2. Khí cụ điện (Download đề cương môn học)
 3. Máy điện một chiều, xoay chiều (Download đề cương môn học)
 4. Điều khiển các máy điện (Download đề cương môn học)
 5. Điều khiển động cơ điện một chiều (Download đề cương môn học)
 6. Mạch từ và máy biến thế (Download đề cương môn học)
 7. Bức xạ, bao bọc, giao thoa (Download đề cương môn học)
 8. Các ứng dụng công nghiệp của điện năng (Download đề cương môn học)
 9. Thiết kế máy điện quay (Download đề cương môn học)

Bên cạnh việc giảng dạy các môn học lý thuyết và thực hành, mỗi năm các cán bộ giảng dạy thuộc bộ môn Thiết bị điện còn hướng dẫn hàng trăm luận văn tốt nghiệp và đồ án môn học.Sách giáo trình đã xuất bản:


Bộ môn Thiết bị điện đã và đang tích cực biên soạn các giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo. Các giáo trình đã được xuất bản bao gồm:

 1. Biến đổi năng lượng điện cơ, Hồ Phạm Huy Ánh, Nguyễn Hữu Phúc, Phạm Đình Trực, Nguyễn Quang Nam, Nguyễn Ngọc Tú, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2011.
 2. Kỹ thuật lạnh đại cương, Nguyễn Văn Tài (đồng tác giả), NXB ĐHQG Tp. HCM, 2007.
 3. Kỹ thuật điện 1, Nguyễn Chu Hùng, Tôn Thất Cảnh Hưng, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2006.
 4. Kỹ thuật điện 2 – Máy điện quay, Nguyễn Hữu Phúc, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2003.
 5. Kỹ thuật điện đại cương, Trương Sa Sanh, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Quang Nam, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2003.
 6. Kỹ thuật điện lạnh, Nguyễn Văn Tài, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2002.
 7. Công nghệ lạnh nhiệt đới, Nguyễn Văn Tài (đồng tác giả), NXB Nông Nghiệp, 1992.
 8. Kỹ thuật công nghiệp lạnh đông, Nguyễn Văn Tài (đồng tác giả), NXB Nông Nghiệp, 1985.
 9. Khí cụ điện 2, Nguyễn Văn Tài (đồng tác giả), Đại học Bách khoa Tp. HCM, 1983.

Thông tin về một số môn học mà bộ môn Thiết bị điện tham gia giảng dạy cho các chương trình đào tạo của các khóa từ 2007 trở về trước có thể được tìm thấy dưới đây.Các môn học Bộ môn có tham gia giảng dạy từ khóa 2007 trở về trước:


Kỹ thuật điện 1  

Phần 1 : Các vấn đề và hiện tượng chung. Mạch từ. Biến đổi năng lượng điện. Hồ quang điện. Tiếp xúc điện…
Phần 2 : Một số thiết bị kỹ thuật điện thông dụng contactor. Các thiết bị bán dẫn đóng ngắt mạch điện một chiều và xoay chiều. Máy ngắt cao áp. Giới thiệu về PLC.
Phần 3 : Máy biến áp. Máy biến áp một pha. Máy biến áp ba pha. Máy biến áp đo lường.

Kỹ thuật điện 2  

Các nguyên lí của quá trình biến đổi điện cơ. Các vấn đề cơ bản của máy điện quay. Máy điện đồng bộ trong chế độ xác lập. Máy điện đồng bộ trong trạng thái quá độ. Máy điện không đồng bộ 3 pha. Quá trình động học và điều khiển động cơ không đồng bộ. Máy điện một chiều. Động cơ từ trở. Động cơ công suất nhỏ.

Kỹ thuật điện đại cương  

Các vấn đề cơ bản trong các khí cụ điện như: mạch từ; trao đổi năng lượng điện – cơ. Các quá trình và chế độ nhiệt; các chế độ làm việc.  Máy biến áp 1 pha: sơ đồ mạch thay thế, giản đồ vector và đặc điểm vận hành, các máy biến áp khác. Các vấn đề cơ bản của máy điện quay. Động cơ không đồng bộ. Máy phát điện đồng bộ. Máy điện một chiều. Các động cơ đặc biệt công suất nhỏ cùng với các đặc tính vận hành của chúng.

Kỹ thuật lạnh  

- Ứng dụng môn nhiệt kỹ thuật vào tìm hiểu kỹ thuật lạnh; trọng tâm là tìm hiểu hệ thống lạnh dùng máy nén hơi.
- Khảo sát, ứng dụng kỹ thuật điện, điện tử vào điều khiển hệ thống lạnh.

CAD trong Kỹ thuật điện  

Thiết kế trong quá trình sản xuất công nghiệp. Thiết kế các thiết bị điện. Nguyên lí cơ bản của phương pháp phần tử hữu hạn. Cấu trúc hệ thống tự động hoá thiêt kế theo phương pháp phần tử hữu hạn. Một số chương trình phân tích và thiết kế theo phương pháp phần tử hữu hạn. CAD trong lĩnh vực năng lượng. Giới thiệu một số chương trình phân tích lưới điện.

Thiết kế thiết bị điện  

Phương pháp tính toán cơ bản về mạch từ, dây quấn, điện trở, điện kháng tản, tổn thất, công suất từ hóa, lực điện từ và nhiệt với kết cấu thiết bị điện đã biết. Từ đó giúp sinh viên thiết kế các thiết bị điện như cuộn kháng, máy biến áp, động cơ không đồng bộ. Giáo trình cũng đề cập đến việc thiết kế mạch từ tĩnh cao tần và động cơ không đồng bộ làm việc ở chế độ thay đổi tốc độ là các thiết bị điện đang được ứng dụng rộng rãi hiện nay.

Hệ thống điều khiển số  

Đại cương về điều khiển số. Xử lí tín hiệu số. Mô hình máy điện và thiết bị biến đổi. Hệ thống điều khiển số. Tổng hợp Bộ Điều chỉnh số. Hệ điều khiển số cho máy điện. Điều khiển số động cơ điện.

Điện công nghệ 

Môn học giới thiệu cơ sở vật lý – kỹ thuật căn bản nhất, các nguyên lý kết cấu đã được triển khai trong thực tế. Các đặc tính kỹ thuật và các lĩnh vực áp dụng của các phương pháp công nghệ điện nhiệt áp dụng trong sản xuất công nghiệp như : cấp nhiệt bằng điện trở, cảm ứng, điện môi, bằng hồ quang điện và plasma, bằng chùm electron và tia laser. Ngoài ra môn học còn giới thiệu thêm về các phương pháp công nghệ hóa, điện vật lý và điện cơ.

TN Kỹ thuật điện 1 

Thí nghiệm Kỹ thuật điện 1 hiện bao gồm hai phần:
Phần 1: Làm quen với PLC và các ứng dụng trong công nghiệp
Phần 2: Các thí nghiệm vật lý về các kiến thức đã học trong môn học Kỹ thuật điện 1.

 
Liên kết trong website:   


© Bản quyền thuộc bộ môn Thiết bị điện - Khoa Điện Điện tử ĐHBK.HCM 2012