NGUYÊN LÝ MÁY

 

09/10/07

Home
About Me
Class
Lectures
Projects
Conferences
Publications
Photo Gallery
Lab's Member

 

1

  Chương 00 Mở đầu.pdf    
2   Chương 01 Cấu tạo cơ cấu.pdf    
3   Chương 02 Động học cơ cấu.pdf    
4   Chương 03 Phân tích lực cơ cấu.pdf    
5   Chương 04 Ma sát.pdf    
6   Chương 05 Cân bằng máy.pdf    
7 Chương 06 Chuyển động thực và điều chỉnh chuyển động máy.pdf
8   Chương 07 Hiệu suất.pdf    
9 Chương 08 Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp.pdf
10   Chương 09 Cơ cấu cam.pdf    
11   Chương 10 Cơ cấu bánh răng phẳng.pdf    
12   Chương 11 Cơ cấu bánh răng không gian.pdf    
13   Chương 12 Hệ thống bánh răng.pdf    
14 Chương 13 Cơ cấu đặt biệt.pdf
Bài tập lớn số 1 Đề bài tập lớn số 1.doc Ví dụ Bản vẽ Bài tập lớn số 1.pdf
Bài tập lớn số 2 Đề bài tập lớn số 2.doc Ví dụ Bản vẽ Bài tập lớn số 2.pdf
Phụ lục 1 Tích phân - Vi phân đồ thị.pdf
Phụ lục 2 c định biên dạng cam cần đẩy đáy bằng.pdf

Home | DANH SÁCH SINH VIÊN | KỸ THUẬT CƠ KHÍ | CƠ KỸ THUẬT 3 | ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ | INTRODUCTION TO CONTROL INCLUDING OPTIMAL CONTROL | STATE VARIABLE METHODS IN AUTOMATIC CONTROL | APPLIED NONLINEAR CONTROL

This site was last updated 09/10/07