Xin chào,

Đây là trang web cá nhân, các tài liệu liên quan tới Môn học, LVTN, Đồ án sẽ được cập nhật trong trang này.

Nguyễn Ngọc Tú.

Bộ môn Thiết bị điện, Khoa Điện - Điện tử, ĐHBK tpHCM.

Email: nguyenntu@yahoo.com, nntu@hcmut.edu.vn

Phòng làm việc: PTN KTĐ 1 (103B1)

Lĩnh vực quan tâm: Máy điện, Điều khiển máy điện, Điện tử công suất, Tự động hóa trong công nghiệp.

  • Thông báo:
  1. Kiểm tra giữa kỳ môn Máy điện (ngày 25/03/2014): được sử dụng 1 trang tài liệu A4 viết tay
  • Cập nhật

Học kỳ 2, 2013-2014

Trang web tham khảo cho môn Kỹ thuật điện và Kỹ thuật điện - điện tử:

https://sites.google.com/site/nguyenthekietdhbkk/

Bài giảng

[TC] Kỹ thuật điện - điện tử

Bài giảng 1, Bài giảng 2, Bài giảng 3, Bài giảng 4, Bài giảng 5, Bài giảng 6, Bài giảng 7, Bài giảng 8, Bài giảng 9, Bài giảng 10

Một số đề thi sưu tầm: link, link2

Đề thi Kỹ thuật điện - điện tử sưu tầm: link

Slides: Chương 1, Chương 2, Chương 2a, Chương 3, Chương MBA, Chương ĐCKĐB, Chương MPĐB, Chương MDDC, Chương Diode, Chương Transitor, Chương OpAmp

Đáp án Kiểm tra cuối kỳ Kỹ thuật điện-điện tử: 1321-trang1, 1321-trang2; 1322-trang1, 1322-trang2; 1323-trang1, 1323-trang2; 1324-trang1, 1324-trang2; 1325-trang1, 1325-trang2; 1326-trang1, 1326-trang2; 1327-trang1, 1327-trang2; 1328-trang1, 1328-trang2

[CQ] Máy điện

Slide1, Slide2, Slide3, Slide4, Slide5, Slide6a, Slide6b, Slide7

 

[CQ] Biến đổi năng lượng điện cơ

Slide1, Slide2, Slide3, Slide4, Slide5, Slide6, Slide7, Slide8

[CH] Giải tích máy điện nâng cao

Slide1, Slide2, Ebook sách tham khảo - CD files (dùng WinDJView để đọc ebook), Danh sách và đề tài TL,

 

Cập nhật ngày 26/02/2014