Xin chào,

Đây là trang web cá nhân.

Các tài liệu liên quan tới Môn học, LVTN, Đồ án sẽ được cập nhật trong trang này.

Nguyễn Ngọc Tú.

Bộ môn Thiết bị điện, Khoa Điện - Điện tử, ĐHBK tpHCM.

Email: nguyenntu@yahoo.com, nntu@hcmut.edu.vn

Phòng làm việc: PTN KTĐ 1 (103B1)

Lĩnh vực quan tâm: Điều khiển máy điện, Chẩn đoán tình trạng máy điện, Tiết kiệm năng lượng, Tự động hóa trong công nghiệp.

  • Thông báo:
  • Cập nhật

Học kỳ 2, 2014-2015

Trang web tham khảo cho môn Kỹ thuật điện và Kỹ thuật điện - điện tử:

https://sites.google.com/site/nguyenthekietdhbkk/

Bài giảng

[DT] Kỹ thuật điện - điện tử

Bài giảng 1, Bài giảng 2, Bài giảng 3, Bài giảng 4, Bài giảng 5, Bài giảng 6, Bài giảng 7, Bài giảng 8 (KTĐ-ĐT), Bài giảng 9 (KTĐ-ĐT), Bài giảng 10 (KTĐ-ĐT)

Một số đề thi sưu tầm: link, link2

Đề thi 2014: link

Đề thi Kỹ thuật điện - điện tử sưu tầm: link

Slides: Chương 1, Chương 2, Chương 2a, Chương 3, Chương MBA, Chương ĐCKĐB, Chương MPĐB, Chương MDDC, Chương Diode, Chương Transitor, Chương OpAmp

 

 

 

Cập nhật ngày 22/09/2014