Welcome to Lê Minh Cường Homepage

[ Email : lmcuong@hcmut.edu.vn ]


Introduction

Trang web này giúp các SV tham khảo đề cương của các môn học cũng như download các tài liệu liên quan (slides, homework, formular sheet và một số đề thi của các khóa trước). Danh mục các môn giảng dạy được trình bày trong phần "Course Teaching" . Chỉ cần click trên tên môn học , các bạn sẽ vào được trang web của môn học đó .

Attention !

Khi ở bên trong trang web của từng môn học , nếu muốn download tài liệu nào thì bạn chỉ cần dời con trỏ chuột đến vị trí tên tài liệu và ấn phím phải, tiếp theo chọn "Save Link As ... ". Nếu không xuất hiện cửa sổ cho phép download, tức là tài liệu chưa cập nhật trên trang web, cũng có nghĩa là môn học này không có mở trong thời gian này. Bạn chỉ có thể tham khảo đề cương chi tiết của môn học mà thôi.