CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Các câu hỏi thường gặp

 

Bài viết tóm tắt những thắc mắc thường gặp nhất và giải đáp về 

ngành Kỹ Thuật Hệ THống Công Nghiệp (KTHTCN)

 

PGS. TS Hồ Thanh Phong

Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Email: htphong@hcmut.edu.vn 

Hỏi: Ngành KTHTCN đào tạo ra Kỹ sư đóng vai trò gì trong nhà máy, doanh nghiệp?

Đáp: Ngành KTHTCN đào tạo cán bộ Kỹ thuật Quản lý Hệ thống Công nghiệp cho nhà máy, doanh nghiệp. Hãy hình dung các công việc đối với một hệ thống công nghiệp sau: thiết kế hệ thống, chọn lựa thiết bị máy móc, sắp xếp tổ chức các thiết bị, thiết kế sản phẩm, dự trù và quản lý nguyên vật liệu, thiết kế chi tiết công việc, phân công sản xuất, điều độ sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý tồn kho, thiết kế và điều hành phân phối sản phẩm. Trong tất cả các công việc nêu trên người Kỹ sư KTHTCN đều có tham gia ở khía cạnh tìm kiếm một lời giải tối ưu trong những ràng buộc cụ thể của nhà máy, doanh nghiệp. Nhiệm vụ của người cán bộ KTHTCN là tìm ra những phương án “tốt nhất” có thể có được khi phải cân nhắc một mục tiêu, tiêu chí cụ thể.

Hỏi: Như vậy nhà máy, xí nghiệp có còn cần những kỹ sư các ngành nghề truyền thống không?

Đáp: Cần chứ! Nhà máy, xí nghiệp không thể thiếu các kỹ sư Cơ khí, Điện, Điện tử, Xây dựng… Họ chính là những người phải thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết và giải quyết những vấn đề kỹ thuật của các hệ thống kỹ thuật tương ứng. Vai trò của họ không thể thiếu được. Thí dụ một nhà máy nhựa muốn thiết kế (hoặc mua) một máy ép nhựa cho sản phẩm mới thì việc xác định công suất phù hợp, đặc tính kỹ thuật của máy ép, nhà xưởng tương ứng… thì phải do các kỹ sư Cơ khí, Điện, Hóa, Xây dựng trả lời.

Hỏi: Để thực hiện chức năng trên, các kỹ sư KTHTCN sẽ được trang bị kiến thức gì?

Đáp: Để làm được các chức năng đã nêu, người cán bộ KTHTCN sẽ được trang bị những kiến thức về các phương pháp Toán học ứng dụng như Vận trù học, Xác suất và Thống kê kỹ thuật, Quản lý sản xuất, Quản lý chất lượng, Kỹ thuật Tối ưu hóa đơn tiêu chuẩn và đa tiêu chuẩn, Ra quyết định đơn tiêu chuẩn và đa tiêu chuẩn, kiến thức về Kinh tế kỹ thuật, về Quản lý dự án, Kỹ thuật mô phỏng trong sản xuất và kinh doanh, Máy tính ứng dụng trong hệ thống công nghiệp… Nói chung là những kiến thức định lượng liên quan đến việc tìm lời giải và kiểm định lời giải cho Quản lý Sản xuất, Quản lý chất lượng, Quản lý hậu cần, Phân phối, Quản lý dự án công nghiệp… trước khi những lời giải này được áp dụng vào thực tế.

Hỏi: Hiện nay nhu cầu kỹ sư ngành này có lớn không?

Đáp: Đối với các nhà máy, xí nghiệp liên doanh 100% vốn nước ngoài thì họ rất cần kỹ sư ngành này. Hằng năm họ phải dành một khoản kinh phí đáng kể để đào tạo và đào tạo lại các kỹ sư để đảm đương vai trò quản lý sản xuất và tái thiết kế hệ thống công nghiệp của họ. Còn đối với các nhà máy, xí nghiệp trong nước thì khi kích thước, quy mô nhà máy đến một mức nào đó thì phải cần các kỹ sư KTHTCN cho việc sản xuất là việc huy động nguồn tài nguyên lớn nhất của nhà máy, xí nghiệp.

Hỏi: Kỹ sư ngành KTHTCN khi ra trường có thể công tác ở đâu?

Đáp: Kỹ sư ngành KTHTCN có thể công tác ở các lãnh vực và phạm vi sau đây:

  • Nhà máy, xí nghiệp sản xuất trong lãnh vực Quản lý sản xuất, Chất lượng, Tồn kho, Dự án, Phân phối…
  • Các ban quản lý Dự án công nghiệp.
  • Các nơi cần sự điều độ chặt chẽ như sân bay, cảng, các công ty phân phối hàng hóa, sản phẩm.
  • Các cơ quan quản lý dịch vụ công như Y tế, Giao thông, Vận tải…
  • Các Viện nghiên cứu, Trường Đại học

Hỏi: Có khả năng nào cho người đã tốt nghiệp Đại học có thể học ngành này để đạt một bằng Đại học thứ hai ngành này không?

Đáp: Không có gì trở ngại cho người đã tốt nghiệp Đại học nếu có thì chỉ là yêu cầu bằng thứ nhất phải là bằng học thuộc khối A.

Hỏi: Nữ có thể theo học ngành này không?

Đáp: Rất thích hợp

 

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.