CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Trang chủ

 

 

Phần mềm chuyên ngành

Click download các phần mềm trực tiếp hoặc theo đường dẫn sau:

 

Lingo 8.0 (19.4 Mb)

Lindo (3.3 Mb)

Vensim PLE (1.5MB)

Lekin (1.67MB)

Expert Choice (26 MB)

Minitab 1.3

Statistica 5.5

Arena 5.0 - Student Version

top

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.