CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Trang chủ

 

ĐỢT 1/ 2008

Stt

MSHV

Họ Và Tên

Tên đề Tài

Mã Số LV

1

02704591

Nguyễn Thanh Danh

Các phương pháp định lượng trong quản lý dự án. Áp dụng tại Công ty Bia Sài Gòn

CH -  ISE
08 - 04 - 01

2

02706629

Huỳnh Văn Bình

Tái cơ cấu hệ thống phân phối tại Công ty Holcim VN

CH -  ISE
08 - 06 - 02

3

02706734

Trương Anh Quốc

Xây dựng hệ thống hỗ trợ phân tích và lựa chọn dự án đầu tư

CH -  ISE
08 - 06 - 03

4

02705608

Võ Minh Sơn

Nghiên cứu thao tác của công nhân tại dây chuyền lắp ráp Nhà máy May của Cty  Dệt May Gia Định

CH -  ISE
08 - 05 - 04

5

02704593

Phan Trường Giang

Cải thiện hệ thống bảo trì tại Công ty Fujikura Fiber Opitics Vietnam

CH -  ISE
08 - 04 - 05

6

02706636

Trương Hiệp Hoà

Quy hoạch mục tiêu để hoạch định và điều độ sản xuất

CH -  ISE
08 - 06 - 06

7

02706642

Trần Thị Thanh Nguyên

Xây dựng hệ thống thuyến mô phỏng các quá trình hành vi phương tiện giao thông

CH -  ISE
08 - 06 - 07

8

02706646

Nguyễn Văn Phước Sơn

Tích hợp kỹ thuật tối ưu và mô phỏng để giải quyết bài toán cân bằng chuyền

CH -  ISE
08 - 06 - 08

9

02706647

Phạm Di Tn

Ứng dụng GRASP trong thiết kế mặt bằng sản xuất lưới tại Công ty CP Dệt Lưới SG

CH -  ISE
08 - 06 - 09

10

02706650

Nguyễn Đình Thiên

Thiết kế tối ưu hệ thống chuỗi cung ứng tại Công ty Bibica miền Đông sử dụng kỹ  thuật tối ưu và mô phỏng

CH -  ISE
08 - 06 - 10

11

02704600

Nguyễn Văn Anh

Xy dựng mơ hình v ứng dụng mơ phỏng để đánh giá quy trình lm việc tại chi nhnh Cty dịch vụ Bưu điện

CH -  ISE
08 - 04 - 11

12

02706651

Nguyễn Thị Mai Trâm

Ứng dụng giải thuật hệ thống miễn dịch nhân tạo cho bài toán điều độ Flowshop đa mục tiêu tại Công ty May Sài gòn

CH -  ISE
08 - 06 - 12

13

02706639

Phạm Thế Lợi

Ứ dụng thiết kế thực nghiệm trong tối ưu hoá qui trình sản xuất bĩng đèn huỳnh quang

CH -  ISE
08 - 06 - 13

 

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.