CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Trang chủ

 

Các Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Qui định nộp luận văn tốt nghiệp các khóa

 • 2 quyển thuyết minh bìa cứng nếu đểm bảo vệ < 8.5 hoặc 3 quyển thuyết minh bìa cứng nếu đểm bảo vệ >= 8.5 Yêu cầu đúng format chuẩn của bộ môn.
 • Vì lý do LV và CT Ứng dụng của các khoá ngày càng nhiều nên bộ môn đề nghị khoá XXX nộp chương trình ứng dụng như sau:
 • Mỗi hội đồng nộp vào chung một đĩa DVD, bao gồm:
  • File word thuyết minh luận văn
  • Chương trình ứng dụng (source code)
  • Tài liệu tham khảo
 • Tên mỗi folder chứa tài liệu bao gồm tên và MSSV. Thí dụ: Nguyễn Trần 20303232
 • Như vậy, 3 hội đồng sẽ nộp 3 đĩa DVD (các sinh viên bảo vệ ở mỗi hội đồng vui lòng tập hợp lại và ghi cùng trên 1 đĩa DVD như yêu cầu trên)
 • Thời gian nhận: theo thông báo tại Bộ môn.

Câu hỏi 2: Lưu ý 9 các lỗi thường gặp khi trình bày LVTN

 • Bìa luận văn không đúng màu xanh rêu đậm
 • Số Thứ Tự LV sai
 • Đánh số mục lục (đúng phải là: số la mã) hay phần nội dung (đúng phải là: số Arap) hay tài liệu tham khảo (đúng phải là: Ai, i=1..n) sai
 • Các cấp Heading sai format. Thí dụ,  cấp 1 đúng phải là: In đậm, không nghiêng, không hoa, đánh số là c.o, c=1..m là số chương và o=1..n là số thứ tự của heading trong chương; cấp 2 đúng phải là: nghiêng, đậm, không hoa, đánh số là c.o.o’, o’=1…n’ là số thứ tự giới hạn trong khu vực cấp 1.
 • Tên bảng biểu, hình sai. Đúng phải là: Tên bảng để góc trái trên cùng của bảng, in đậm. Tên hình canh giữa, in nghiêng. Lưu ý đánh số thứ tự hình và bảng như tập hướng dẫn.
 • Thiếu ghi chú TLTK cho các phần kiến thức sử dụng từ bài báo hay giáo trình. Thí dụ, [3,12] nghĩa là phần tham khảolấy từ tài liệu thứ 3 trong danh sách, trang 12
 • Sai page-setup.
 • Trình bày nhiều font khác nhau trong LV
 • Tự thêm vào header, footer đúng phải là: không có header footer

 

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.