CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Thông báo thực hành

 

Phòng thí nghiệm

Mục đích sử dụng

  • Thực hiện đồ án môn học: Thiết kế mặt bằng, Quản lý dự án, Mô hình hóa và mô phỏng.
  • Thực hành các phần mềm chuyên ngành: Vật tư tồn kho, MRP, kiểm soát chất lượng, ERP
  • Thực hiện đồ án tốt nghiệp trong lĩnh vực thiết kế và tái thiết kế hệ thống sản xuất, hệ thống quản lý và điều hành doanh nghiệp

Cấu hình cơ bản

  • MÁY VI TÍNH
  • Hệ thống mạng LAN
  • Phần mềm ứng dụng

Stt

Môn học

Phần mềm

1

Vận trù

Lingo, Lindo

2

Kinh tế kỹ thuật

Excell, Cristal Ball

3

Mô phỏng

Arena

4

Kỹ thuật ra quyết định

AHP, Ithink

5

Kiểm soát chất lượng

Minitab, SPSS

6

Mặt bằng

Factory

7

Kỹ thuật hệ thống

CORE, VENSIM

8

Quản lý vật tư tồn kho.

Oracles

9

MIS, Fuzzy set trong KTCN,

Visual Basics, Matlab/Fuzzy tools

Lịch thực hành

Lịch thực hành sẽ được thông báo tại bảng thông báo của bộ môn về thời gian, nhóm thực hành.

Các bạn sinh viên có giờ học thực hành vui lòng liên hệ văn phòng bô môn để biết thêm chi tiết.

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.