CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia

 

                                CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
PTN KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 2008 – 2010

 1. MỤC TIÊU CỦA PTN

- Cung cấp phương tiện hiện đại để phục vụ triển khai NCKH và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực Quản lý sản xuất và Tự động hóa sản xuất.
- Hợp tác nghiên cứu với các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở sản xuất trong và ngoài nước.

 1. NỘI DUNG ĐẦU TƯ

II.1 Chức năng và nhiệm vụ:
- Hỗ trợ cho việc ra quyết định hệ thống sản xuất và dịch vụ nhờ vào các công cụ mô phỏng, mô hình hóa các hệ thống.
- Mô phỏng mô hình hóa các hệ thống sản xuất.
- Tính toán các thông số tối ưu đặc trưng cho hệ thống sản xuất và dịch vụ (lead time, utilization, capacity, work in process, production rate,... ).

II.2 Dự kiến sản phẩm:

 1. Đưa ra mô hình hệ thống sản xuất hợp lý
 2. Bố trí mặt bằng nhà máy
 3. Hoạch định năng lực sản xuất
 4. Xây dựng phần mềm phục vụ cho sản xuất và dịch vụ
 5. Hoạch định nhu cầu vật tư
 6. Quản lý vật tư – tồn kho
 7. Hoạch định nguồn lực nhà máy

II.3 Trang thiết bị đầu tư:

 1. Mô hình Hệ thống dây chuyền lắp ráp bao gồm: trạm kho hàng tự động (ASRS), trạm lắp ráp sản phẩm, băng tải vòng tròn khép kín, phần mềm điều khiển và quản lý hệ thống Open CIM.
 2. Phần mềm Oracle E-Business Suite(CAS): gồm 3 modun chính là quản lý tài chính, sản xuất và tồn kho.
 3. Phòng thí nghiệm mô phỏng: gồm 20 máy tính, các phần mềm Arena, AutoMod, @Risk Industrial, Ithink, Ilog OPL studio,Lingo.
 4. Sách tham khảo chuyên ngành (tiếng Anh): 38 quyển.
 1. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

III.1 Hướng nghiên cứu:

 1. Thiết kế và tái thiết kế hệ thống sản xuất và dịch vụ
 2. Mô phỏng hệ thống sản xuất và dịch vụ
 3. Bố trí mặt bằng nhà máy
 4. Hoạch định nhu cầu vật tư (MRP)
 5. Hoạch định nguồn lực nhà máy (ERP)

III.2 Xây dựng các đề tài, dự án:
Xây dựng các đề tài, dự án NCKH cấp Thành phố, ĐH Quốc gia và Nhà nước về các lãnh vực nghiên cứu ở phần III.1. (Nếu đủ điều kiện, có thể thực hiện từ năm 2009)

III.3 Tổ chức hội thảo, báo cáo chuyên đề:
Tổ chức các buổi hội thảo/chuyên đề;

 1. Thiết kế hệ thống sản xuất và dịch vụ
 2. Ứng dụng kỹ thuật mô phỏng trong sản xuất và dịch vụ
 3. Hoạch định nhu cầu vật tư (MRP)
 4. Hoạch định nguồn lực nhà máy (ERP)

III.4 Phục vụ đào tạo:
Phục vụ cho công tác đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp.

 1. NHÂN SỰ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Dự kiến nhân sự PTN:

 1. Trưởng Modun KTHTCN: Học vị thấp nhất là thạc sĩ ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp, chịu trách nhiệm chung, hoạch định chiến lược phát triển Modun.
 2. Chuyên viên PTN (số lượng 2): Học vị thấp nhất là kỹ sư ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp, giỏi về lập trình máy tính. Chịu trách nhiệm về lập trình, vận hành mô hình lắp ráp và các phần mềm mô phỏng, có khả năng đứng lớp giảng dạy các khóa đào tạo ngắn hạn.
 3. Đội ngũ cộng tác viên ( ít nhất là 2): tham gia thực hiện các dự án, NCKH và các lớp ngắn hạn.
 4. Thư ký: Có trình độ tốt nghiệp Cao đẳng, biết vi tính và tiếng Anh (giao tiếp).

Kế hoạch tuyển dụng:
Tháng 6/2008: thông báo tuyển dụng Trưởng Modun PTN, chuyên viên, thư ký.

 

Ths Nguyễn Văn Chung, Trưởng phòng

BM KTHTCN

ĐT: 84-08-8649300

Email: nvchung@hcmut.edu.vn

Một số hình ảnh về PTN Trọng điểm Kỹ thuật Hệ thống

CIM (Computer Integrated Manufacturing)

CIM (Computer Integrated Manufacturing)


Hệ thống cấp phôi tự độngHệ thống lắp ráp và kiểm tra chất lượng sản phẩm
Hệ thống băng tải tự động
Phầm mềm mô phỏng Arena
Phầm mềm mô phỏng Automod

Phầm mềm mô phỏng Ithink & Oracle dành cho Logistics and Supply Chain Management

 

 

 

News
Sách, phần mềm và thiết bị tại PTN Trọng điểm

Thông báo tuyển dụng 2009

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ths Nguyễn Trí Dũng, Phó Trưởng phòng

BM KTHTCN

ĐT: 84-08-8649300

Email: ntdung_ise@hcmut.edu.vn
web: http://www4.hcmut.edu.vn/~ntdung_ise

Link

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ths Nguyễn Trí Dũng, Phó Trưởng phòng

BM KTHTCN

ĐT: 84-08-8649300

Email: ntdung_ise@hcmut.edu.vn
web: http://www4.hcmut.edu.vn/~ntdung_ise

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.