CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Nội quy phòng Lab

 

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG PHÒNG LAB
BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

Ngày 08 tháng 03 năm 2008


1. Trước khi sử dụng phòng lab sinh viên phải đăng ký (sign-in) và nộp thẻ sinh viên tại thư ký Bộ môn (VPBM)
2. Sinh viên chỉ sử dụng cổng Internet hoặc khu vực tự thực hành được chỉ định bởi người quản lý phòng lab.
3. Sinh viên phải ký tên (sign-out) và nhận lại thẻ sinh viên khi không còn sử dụng phòng lab.
4. Giữ gìn trật tự, vệ sinh phòng lab, không ăn uống tại phòng lab. Sau khi thực hành xong phải dọn dẹp ngăn nắp.
5. Không tự ý thay đổi vị trí thiết bị, các phụ kiện khác tại phòng lab.
6. Sinh viên phải khai báo IP theo đúng như hướng dẫn tại cổng internet đang ngồi. Nếu cố ý khai báo sai sẽ bị cấm sử dụng phòng máy vĩnh viễn.
7. Mọi hoạt động dò tìm password, truy cập thông tin các ổ đĩa trên server đều là phạm quy và sẽ bị xử lý theo qui chế nhà trường.
8. Không sử dụng máy tính vào việc truy cập, phổ biến các thông tin phản động, đồi trụy, chatting, chơi game.
9. Mọi quy phạm sẽ bị xử lý theo quy chế của nhà trường và sẽ bị cấm sử dụng phòng lab vĩnh viễn.

* Thời gian sử dụng phòng máy:
Sáng : Từ 8h00 đến 11h30
Chiều: Từ 14h00 đến 16h30

Chủ Nhiệm Bộ môn

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.