CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Trang chủ

Sinh viên nghiên cứu khoa học

"Invention is five percent inspiration and 95 percent perspiration" - Thomas Alva Edison

"If you’re going to develop exceptional ideas, it requires a type of thinking that is not simply practical thinking" - John F. Nash, Jr.

 

svnc

Hàng năm, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục – Đào tạo có tổ chức xét duyệt giải thưởng dành cho sinh viên gồm có: Giải thưởng Euréka, Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học và Giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC.  

Đối với sinh viên trường đại học Bách Khoa, do LVTN là một công trình khoa học được chuẩn bị từ trước do đó ngoài việc sinh viên đăng ký dự thi bằng một công trình nghiên cứu độc lập, sinh viên cũng có thể tham gia các giải thưởng bằng LVTN.

Việc tham gia các giải thưỏng không những thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học nói chung mà còn phát huy khả năng sáng tạo, độc lập làm việc của sinh viên. Bên cạnh đó, nhà trường cũng có những hỗ trợ cần thiết khi sinh viên tham gia các giải thưởng này. 

Mọi thông tin chi tiết về giải thưởng này như nội dung tham dự, hồ sơ dự thi, cách thức đánh giá...xin xem tại trang web của Pḥng NCKH và QHQT:

  http://www.iro.hcmut.edu.vn/nckh.html 

 

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.