CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Trang chủ

 

TT

MSSV

Họ

Tên

1

20800047

Nguyễn Đức

Anh

2

20800082

Võ Phương

Anh

3

20800134

Lý Nhật

Bình

4

20800176

Nguyễn Phạm Thành

Châu

5

20800325

Trần Hoàng

Duy

6

20800474

Chu Anh

Đức

7

20800551

Phạm Lý Nhật

8

20800586

Nguyễn Văn

Hải

9

20800807

Tạ Ngọc

Huy

10

20801049

Trần Chi

Lăng

11

20801042

Phan Ngọc

Lan

12

20801181

Trần Ngọc

Lợi

13

20801175

Nguyễn

Lợi

14

20801130

Ngô Trường

Long

15

20801188

Nguyễn Hoàng

Luân

16

20801543

Huỳnh Nguyễn Thanh

Phong

17

20801624

Nguyễn Thị Lan

Phương

18

20801710

Nguyễn Văn

Quân

19

20802034

Đỗ Duy

Thắng

20

20802184

Lê Kế

Thư

21

20802145

Trần Văn

Thu

22

20802287

Đào Thị

Trang

23

20802580

Hà Thị Thúy

 Vân

24

20802632

Nguyễn Thế

Vinh

25

20802689

Trương Hồng

 

 

 

 

Lớp 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

20804019

Trịnh Quốc

Anh

2

20804027

Nguyễn Văn

Bách

3

20804073

Võ Thành

Chung

4

20804086

Nguyễn Mạnh

Cường

5

20804233

Bùi Phước

Đại

6

20804161

Nguyễn Văn

Đức

7

20804233

Nguyễn Vũ

Hòa

8

20804274

Lê Ngọc

Hùng

9

20804301

Huỳnh Nhật

Khoa

10

20804356

Trần Văn

Lợi

11

20804356

Nguyễn Đình

Luân

12

20804363

Nguyễn Tấn

Lực

13

20804475

Lâm Khả

Như

14

20804470

Mai Thị

Nhung

15

20804509

Phan Văn

Phương

16

20804556

Nguyễn Văn

Sang

17

20804560

Nguyễn Đình

Sơn

18

20804618

Trịnh Nguyễn Thanh

Thiên

19

20804655

Thái Viết

Thư

20

20804668

Vũ Mạnh

Tiến

21

20804737

Phạm Công

Trứ

 

 

Danh sách ban cán sự lớp

 

 

Lớp 1

 

 

 

 

 

TT

MSSV

Họ

Tên

Ngày sinh

Email

Ghi chú

1

20800586

Nguyễn Văn

Hải

19/12/1990

lee7bmt@yahoo.com

Lớp trưởng

2

20800325

Trần Hoàng

Duy

10/10/1990

 

Lớp phó

3

20801130

Ngô Trường

Long

15/08/1990

 

Bí thư

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 2

 

 

 

 

 

1

20804019

Trịnh Quốc

Anh

28/10/1990

qa_foryou2810@yahoo.com

Lớp trưởng

2

20804470

Mai Thị

Nhung

27/11/1989

hoahoctro2218@yahoo.com

Lớp phó

3

20804560

Nguyễn Đình

Sơn

26/04/1986

 

Lớp phó

4

20804233

Bùi Phước

Đại

20/01/1990

thandonggatviet05_06@yahoo.com

Bí thư

 

 

 

 

 

 

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.