CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Trang chủ

 

Stt

MSSV

Họ lĩt

Tn

1

20600014

Lương Ngọc

An

2

20604006

Bùi Xuân Kỳ

Anh

3

20400050

Nguyễn Ngọc

Anh

4

20600179

Võ Văn

Cẩm

5

20404054

Cao Văn

Chanh

6

20400280

Nguyễn Hữu

Công

7

20600281

Dương Hoàng

Danh

8

20600285

Lương Trần Công

Danh

9

20600302

Nguyễn Hồng Xuân

Diễm

10

20600307

Nguyễn Bình Phương

Do

11

20600370

Võ Ngọc

Duyên

12

20604087

Võ Anh

Đào

13

20600456

Lưu Thành

Đạt

14

20600457

Ngô Quốc

Đạt

15

20600549

Văn Công

Đức

16

20600596

Hồ Văn

Hải

17

20600641

Nguyễn Lâm

Hạnh

18

20400798

Phạm Trọng

Hiếu

19

20600770

Nguyễn Xuân

Hoàn

20

20600778

Đỗ Minh

Hoàng

21

20604166

Trương Thế

Huy

22

20600965

Nguyễn Văn

Hùng

23

20601100

Nguyễn Thiện Thanh

Khiêm

24

20301307

Huỳnh Đăng

Khoa

25

20601166

Đỗ Châu

Kiên

26

20601319

Nguyễn Hoàng

Long

27

20601410

Nguyễn Thành

Luân

28

20604240

Huỳnh Hoàng

Minh

29

20601497

Võ Quang

Minh

30

20604269

Phạm Thế

Nguyên

31

20604285

Võ Văn

Nhân

32

20601687

Nguyễn Hữu

Nhật

33

20604297

Vũ Thế Kiều

Oanh

34

20601740

Tạ Tấn

Phát

35

20302428

Nguyễn Thanh

Tâm

36

20604390

Nguyễn Minh

Thịnh

37

20602514

Dương Hoàng Ngọc

Tín

38

20602562

Huỳnh Quốc

Toản

39

20602685

Đặng Quang

Trung

40

20602764

Chu Thanh

Tuấn

41

20604123

Trần Nguyên

Hãn

42

20604175

Chu Trung

Hưng

43

20601364

Võ Phan Cửu

Long

44

20601389

Nguyễn Hữu

Lợi

45

20601397

Đinh Quốc

Luân

46

20601726

Trần Hữu

Ninh

47

20601765

Nguyễn Phan Hải

Phong

48

20202014

Nguyễn Hữu

Phương

49

20601889

Lê Bá

Quang

50

20601969

Mai Lệ

Quyên

51

20601997

Đặng Việt

Sang

52

20602111

Lý Đắc Nhân

Tâm

53

20604358

Đặng Đình

Thanh

54

20602269

Dương Văn

Thạch

55

20602297

Phan Tiến

Thắng

56

20602631

Hồ Viết

Trí

57

20602814

Tạ Minh

Tuấn

58

20602843

Trần Hoàng

Tuyên

59

20602973

Nguyễn Đăng

Viễn

60

20603095

Võ Hữu Hoàng

61

20604503

Phan Nhật

Vương

 

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.