CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Trang chủ

 

Stt

MSSV

Họ

Tên

1

20500110

Lê Bảo

Ân

2

20500120

Trần Việt

Ân

3

20500170

Đỗ Văn

Bắc

4

20500291

Cao Văn

Chua

5

20500379

Võ Bá

Danh

6

20500401

Hồ Thị Phương

Dung

7

20500415

Cao Phương

Duy

8

20500447

Phan Ngọc Xuân

Duy

9

20500461

Trương Phúc

Duy

10

20500484

Lê Quốc

Dũng

11

20500539

Phạm Minh

Dương

12

20500669

Phan Bá

Đức

13

20500796

Lê Văn

Hảo

14

20400798

Phạm Trọng

Hiếu

15

20501095

Trần Quang

Huy

16

20501262

Trần Bảo

Khánh

17

20501250

Lê Tấn Nguyên

Khánh

18

20501252

Mai Ngọc

Khánh

19

20504127

Lê Phạm Đăng

Khoa

20

20501409

Nguyễn Tùng

Lâm

21

20504144

Phạm Thị Yến

Linh

22

20501507

Nguyễn Thị Kim

Loan

23

20401399

Nguyễn Hoàng

Long

24

20501732

Đồng Sĩ

Nam

25

20501731

Đoàn Hoài

Nam

26

20501810

Đoàn Đức

Nghĩa

27

20501911

Dương Thị

Nguyệt

28

20501986

Trần Thị Kim

Nhung

29

20502089

Hồ Quang

Phúc

30

20502151

Lý Kiến

Phương

31

20502166

Nguyễn Như

Phương

32

20502190

Võ Hồ Lan

Phương

33

20502225

Lê Minh

Quang

34

20502240

Nguyễn Văn

Quang

35

20502383

Đỗ Thanh

Sơn

36

20502472

Nguyễn Thanh

Tâm

37

20502710

Nguyễn Thị Ngọc

Thi

38

20502872

Lê Ngọc Anh

Thư

39

20503395

Đặng Nguyễn Mỹ

40

20404779

Nguyễn Tài

Xuân

41

20504002

Nguyễn Lâm Trấn

An

42

20504006

Bùi Phạm Hồng

Ân

43

20504011

Nguyễn Quốc

Bảo

44

20504014

Trần

Bắc

45

20504038

Mã Bá Khánh

Duy

 

Stt

MSSV

Họ

Tên

46

20504058

Nguyễn Tài

Đức

47

20504089

Nguyễn Quang

Hoài

48

20504114

Nguyễn Thái

Hưng

49

20504128

Nguyễn Đăng

Khoa

50

20504141

Nguyễn Phước

Lập

51

20504151

Lê Hữu

Lộc

52

20504169

Phạm Quốc

Minh

53

20504180

Nguyễn Đại

Nguyên

54

20504188

Bùi Đức

Nhật

55

20504189

Hồ Minh

Nhựt

56

20504195

Đặng Thanh

Phong

57

20504200

Nguyễn Đình

Phúc

58

20504204

Hoàng Đại

Phương

59

20504206

Tăng Mỹ

Phương

60

20504221

Phạm Thị Thanh

Quỳnh

61

20504228

Phạm Phú Anh

Tài

62

20504231

Lê Thanh

Tâm

63

20504232

Nguyễn Ngọc

Tâm

64

20502589

Đặng Hữu

Thành

65

20502700

Quế

Thắng

66

20502840

Trần

Thuận

67

20504267

Nguyễn Lê Hải

Thuận

68

20504276

Nguyễn Nữ Kiều

Thư

69

20502890

Hà Tuyết

Thường

70

20503140

Phạm Văn

Trí

71

20503204

Nguyễn Phước

Trung

72

20503205

Nguyễn Quốc

Trung

73

20504305

Trương Quang

Trung

74

20503343

Phạm Dương

Tuấn

75

20504319

Phạm Tấn

Tuyển

76

20503394

Cao Viết

77

20503487

Nguyễn Thị Thúy

Vân

78

20503544

Lê Quang

Vinh

79

20503614

Nguyễn Đình Sơn

Vương

80

20503645

Nguyễn Thanh

Xuân

81

20504070

Dương Thị Thúy

Hạnh

82

20504341

Nguyễn Thị Thúy

83

20504326

Trần Thanh

Tùng

84

20504329

Nguyễn Văn

út

 

 

 

 

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.