CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Trang chủ

 

Câu hỏi 1: Qui Trình Thực hiện LVTN

Click here to view

Câu hỏi 2: Ngưỡng cảnh cáo học vụ

Tùy từng khóa PĐT sẽ có qui định cụ thể, SV tham khảo thêm website phòng đào tạo hoặc GVCN.

Câu hỏi 3: Thực tập Công Nhân do SV tự tìm kiếm hay BM phân công

Thực tập Công Nhân do BM phân công.

Câu hỏi 4: Thực tập tốt nghiệp do SV tự tìm kiếm hay BM phân công

Cả hai đều có thể. Nếu nơi thực tập do sinh viên liên hệ thì sinh viên phải liên hệ với Bộ môn và GVCN sớm hơn thời hạn thực tập ít nhất là một tháng.

Câu hỏi 5: SV gặp khó khăn trong việc theo học các môn chuyên ngành, phương pháp nào có thể học tốt?

SV gặp khó khăn trong việc học thường rơi vào các trường hợp:

 • Khó khăn trong việc hòa nhập với phương pháp học mới
 • Thiếu tự tin vào khả năng ngoại ngữ vì phần lớn giáo trình, bài tập, bài tập lớn bằng tiếng Anh
 • Mất căn bản một số môn nhất định
 • Tham gia quá mức vào các hoạt động khác như làm thêm...

Lời khuyên:

 • Bị cảnh cáo học vụ 3 lần sẽ dẫn đến đuổi học, SV cần lưu ý điểm này.
 • SV nên tổ chức học nhóm để có thể học tốt hơn.
 • Lên lại kế hoạch học tập sao cho hợp lý, đặt các mục tiêu xa và từng bước ngắn để thực hiện thường đem lại hiệu quả cao hơn các giải pháp cấp thời.
 • Ghi chép trên lớp cũng là một kỹ năng.
 • Theo kinh nghiệm, SV còn kém kỹ năng tiếng Anh nên sử dụng kèm song song 2 loại Tự Điển, A-V và A-A. Đối với các bạn có trình độ khá, có thể đọc tương đối các tài liệu khoa học mà không tra quá 10 từ 1 trang, thì nên sử dụng từ điển A-A. Việc sử dụng quá nhiều vào từ điển A-V sẽ làm chậm quá trình tích lũy từ vựng của bạn.
 • Học hỏi kinh nghiệm các anh chị đi trước.
 • Nên trao đổi với GVCN khi bạn có các vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc học.

Các bạn SV có thể download tài liệu tham khảo về kỹ năng và các phương pháp học đại học tại đây (English). Download

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.