CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Trọng tâm nghiên cứu

Trọng tâm nghiên cứu:

 • Logistics Engineering và Supply Chain Management
 • Thiết kế và Quản lý vật tư và tồn kho
 • Thiết kế và Quản lý chất lượng các hệ thống công nghiệp
 • Quản lý định lượng các dự án trong công nghiệp
 • Mô phỏng các hệ thống sản xuất
 • Logic mờ ứng dụng
 • Các giải thuật tìm kiếm cho bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu và Ra quyết định đa mục tiêu
 • Mô phỏng, phân tích tư vấn giải pháp cho các hệ thống sản xuất và dịch vụ
 • Tối ưu hóa mặt bằng sản xuất công nghiệp
 • Thiết kế công việc và Ergonomics
 • Dự báo định lượng cho các loại nhu cầu sản phẩm trong công nghiệp.
 • Điều độ trong sản xuất và dịch vụ
 • Financial Engnineering
svnc

 

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.