CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Đề tài nghiên cứu

 

Nghiên cứu khoa học là một trong những quan tâm chính của bộ môn. Các đề tài nghiên cứu, dự án đã và đang thực hiện tại bộ môn:

  • Điều tra, đánh giá thực trạng công nghệ một số ngành sản xuất chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Dự án cấp TP) Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống giao thông tại TpHCM (Dự án cấp TP, hoàn thành năm 2006)
  • Nghiên cứu các mô h́nh bài toán mô phỏng giao thông với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhất Bản (JICA) trong dự án Nghiên cứu về Quy hoạch Tổng thể và Nghiên cứu Khả thi về Giao thông đô thị tại khu vực TpHCM (HOUTRANS) -2003
  • Mô phỏng và tối ưu hoá mặt bằng phòng khám đa khoa bệnh viện 115 (hoàn thành năm 2000)
  • Hệ thống trả lời tự động kết quả tuyển sinh đại học năm 2000, 2001 qua điện thoại của trường ĐHBK (hoàn thành năm 2002)
  • Hệ thống đăng ký môn học tự động qua điện thoại (ĐHBK, hoàn thành năm 2001)
  • Khảo sát, thiết kế, cải tạo, phân luồng giải quyết ùn tắc các nút giao thông thường xuyên tắc nghẽn (BM KTHTCN và Sở GTCC TpHCM)

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.