CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Lịch sử ngành Kỹ thuật Hệ Thống Công nghiệp

Lịch sử ngành Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp

Lịch sử của ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (hay còn gọi là Kỹ thuật Công nghiệp - Industrial Engineering) bắt đầu từ đầu thế kỷ 20. Những kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp đầu tiên là Frederick Taylor - cha đẻ của “Khoa học Quản lý” và Frank Gilbreth. Áp dụng các phương pháp khoa học, Taylor đă nâng cao năng suất của nhiều nhà máy tại Mỹ. Các công trình nghiên cứu của Gilbreth nằm trong lãnh vực nghiên cứu động tác và thời gian (Time and motion study). Bắt đầu với các nghiên cứu liên quan tới con người, ngày nay ngành KTHTCN đã mở rộng vào các lãnh vực khác nhau như: sắp xếp mặt bằng, điều hành sản xuất, kiểm soát tồn kho, chất lượng sản phẩm ...

Frederick Winslow Taylor (1865-1915)

Danh sách các Kỹ sư IE/ISE nổi tiếng

Click here

Các bài báo tham khảo

Tại sao ngành KTHTCN nhấn mạnh vào tính Hệ Thống? -KS Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

Giới thiệu về KTHTCN Tại Wikipedia -KS Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

KTHTCN Tiến tới thế Kỷ 21-Lê Trần Minh Thọ (NTU) & Ms Trần Đoàn Viên-Assistant Manager-CHINFON CEMENT CORPORATION

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.