CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Giới thiệu hội

 

Trang thông tin cựu sinh viên ngành KTHTCN

“Khi ta ở đất là nơi ta ở - Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn..”


Các sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa:

Khóa 2003: Nguyễn Thu Trang (Huy Chương Bạc)

Khóa 2002: Võ Minh Trường (Huy Chương Bạc) và Trương Nhu Thắng
Khóa 2001: Tạ Sương Phụng (Huy Chương Bạc), Doctoral Student (Pusan University, Korea)
Khóa 2000: Trần Trung Hiếu (Huy Chương Bạc), Doctoral Student (NUS, Singapore)
Khóa 99: Chữ Quân Anh (ĐTBTL: 8.09/10) (Huy Chương Bạc)
Khóa 98: Nguyễn Tiến Dũng (ĐTBTL: 3.43/4)
Khóa 97: Diệp Bảo Lâm (ĐTBTL: 3.58/4-Tốt nghiệp Thủ Khoa Khoa CƠ KHÍ)

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.