CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Mục tiêu đào tạo và hệ đào tạo đại học

 

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đại học ngành KTHTCN đào tạo ra các kỹ sư có kiến thức và kỹ năng để thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất dịch vụ, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, thông tin, năng lượng.

Nhằm thỏa mục tiêu trên, Kỹ sư KTHTCN được trang bị các kiến thức và kỹ năng nhằm thực hiện các chức năng: Hoạch định vị trí & mặt bằng, Thiết kế sản phẩm & dịch vụ, Hoạch định quy trình sản xuất, Hoạch định & điều độ sản xuất; Quản lý vật tư tồn kho, Quản lý chất lượng, Quản lý bảo trì, Quản lý dự án.

Để thực hiện các chức năng trên, Kỹ sư KTHTCN được trang bị các công cụ: Xác suất thống kê , Kinh tế kỹ thuật, Dự báo, Vận trù, Kỹ thuật hệ thống, Phân tích hệ thống thông tin, Mô hình hóa và mô phỏng, Ra quyết định, Trí tuệ nhân tạo, Logic mờ

Thời gian đào tạo: 4,5 năm (9 học kỳ)

Khối lượng đào tạo kiến thức toàn khóa:  145 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh tốt nghiệp qua kỳ thi tuyển sinh quốc gia tổ chức hàng năm

Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

 1. Hình thức đào tạo chính quy toàn thời gian, học tại trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM. Chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Việt.
 2. Sinh viên phải hoàn thành tất cả tín chỉ môn học của chương trình đào tạo và luận văn cuối khóa để được công nhận tốt nghiệp
 3. Thang điểm:

  Thực hiện theo điều 10 Thang điểm đánh giá của Qui chế học vụ hệ đại học chính quy theo học chế tín chỉ (ban hành theo Quyết định số 1871/QĐ-BK-ĐT ngày 31/10/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TPHCM)

   

   

   

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.