CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Danh sách giảng viên thỉnh giảng

 

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Học vị

Môn học/học phần sẽ
giảng dạy

1

PGS. Hồ Thanh Phong

1958

Tiến sỹ

 1. KT ra quyết định
 2. Mô hình hoá và mô phỏng HTCN
 3. Vận trù
 4. Thiết kế mặt bằng
 5. Leadership
 6. KT điều độ
 7. QL chất lượng
 8. QL Dự án
 9. Xác suất TK trong KTCN

2

Đỗ Thành Lưu

 

Tiến sỹ

 1. TK sản phẩm dịch vụ

3

Lê Phước Khôi

 

Thạc sỹ

 1. Kỹ thuật dự báo

4

Nguyễn Văn Hợp

 

Tiến sỹ

 1. TK mặt bằng

5

Huỳnh Thị Thu Thủy

 

Tiến sỹ

 1. ERP

 

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.