CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Danh sách cán bộ quản lý

 

  1. Chủ nhiệm bộ môn: ThS. Nguyễn Như Phong, GVC
  2. PCN BM Phụ trách hành chính ThS. Bùi Thị Kim Dung, GVC
  3. Phụ Trách mảng Đào tạo cao học: TS. Nguyễn Tuấn Anh, GV
  4. Phụ Trách phòng thí nghiệm BM và Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia: ThS. Nguyễn Văn Chung GVC  và ThS. Nguyễn Trí Dũng
  5. Phụ Trách mảng cựu sinh viên: KS. Nguyễn Vạng Phúc Nguyên
  6. Phụ trách Tài chính: ThS. Phan Thị Mai Hà, GV                 
  7. Trợ lý học vụ: KS. Nguyễn Thị Phương Quyên
  8. Thư ký: Cô Nguyễn Thị Minh Tú      

 

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.