LỚP ĐÀO TẠO NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM
    Từ 14 đến 18/07/2008 tại Khoa Điện - Điên tử, Trường Đại học Bách Khoa, Tp.HCM - 268 Lý thường Kiệt, Q.10, Tp.HCM
GIỚI THIỆU
   

Phòng thí nghiệm Năng Lượng Xanh được xây dựng từ dự án NTEDD (Nouvelles Technologies de l’Energie et du Développement Durable - Các kỹ thuật mới trong năng lượng và phát triển bền vững) tập trung nghiên cứu các nguồn năng lượng mới: Năng lượng Mặt trời, Năng lượng Gió và Pin nhiên liệu.

Tiếp theo

TRANG THIẾT BỊ
   

 

Module Pin nhiên liệu

Danh sách thiết bị H-TEC(.pdf)

Datasheet(.pdf)

Năng lượng mặt trời

Danh sách thiết bị ERM(.pdf)

Năng lượng gió

Danh sách thiết bị ERM(.pdf)

 
 

Website H_TEC

Website ERM

Website ERM

HOẠT ĐỘNG
 
 
HỘI THẢO KHOA HỌC
l
 

Khoa Điện-Điện Tử đã tham gia tổ chức nhiều hội thảo, chuyên đề về năng lượng tái tạo với các chuyên gia từ các Trường ĐH nước ngoài:

 • Các hội thảo về năng lượng mới (tại SED- Viện KHNL- Hà Nội - 05.2008 Campuchia - 05.2008,..). (down load)

 • Emmanuel Hoang (ENS Cachan - Pháp) (04.2008): về Kĩ thuật, thiết bị NL mới (gió, mặt trời,…) (down load)

 • ¢Prof. Xavier Roboam (INPT-ENSEEIHT - Pháp) (04.2007): về kĩ thuật mô phỏng hệ thống tích hợp năng lượng, dùng lí thuyết Bond Graph - phần mềm 20-SIM. (down load)

 • Profs. Gilles Feld and Jean- Yves Lechenadec (ENS Cachan - Pháp) (04.2006 + 04.2007): về điều khiển máy điện, dùng trong NL mới. (down load)

 • Prof. Stephan Astier (INPT-ENSEEIHT - Pháp)(04.2007+ 07.2007): về Kĩ thuật, thiết bị NL mới (năng lượng mặt trời,…) (down load)

 • ¢Phối hợp với Lãnh Sự Quán Pháp tại TP.HCM tổ chức hội thảo về ứng dụng NL mới tại Việt Nam (06.2006): Prof. Stephan Astier (INPT-ENSEEIHT - Pháp). (down load)

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  
GIẢNG DẠY  
THÍ NGHIỆM, THỰC TẬP  
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
 
 

                 HÌNH ẢNH SINH VIÊN THỰC TẬP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

 

   
 

 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

1. Điều khiển mạch nạp cho bộ điện phân sử dụng trong pin nhiên liệu (01-2008) - SV: Trần Văn Dinh (down load)

2. Sử dụng năng lượng từ máy phát điện một chiều dùng sức gió (01-2008) - SV:  Nguyễn Cảnh Cảnh (down load)

3. Tối ưu hoá năng lượng pin quang điện theo đặc tuyến V-I (01-2008) - SV: Võ Nguyễn Hoàng Hải (down load)
4. Sử dụng năng lượng mặt trời trong phát điện phân tán và nối lưới (2007) - SV: Võ Nguyễn Quí Tú (down load)
PHẦN MỀM MÔ PHỎNG  
   
ĐỊNH HƯỚNG
 
 
HOẠT ĐỘNG

 

 
 • Đào tạo nguồn nhân lực, chuyên gia trong lĩnh vực ứng dụng năng lượng mới tại Việt Nam.

 • ¢NCKH về lĩnh vực năng lượng mới, đăng bài  báo và tham gia các hội thảo khoa học trong, ngoài nước và các tạp chí trong nước và quốc tế.

 • ¢Tiến tới việc thành lập một trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Tham gia, tư vấn các dự án phát triển năng lượng sạch của quốc gia.

 
NGHIÊN CỨU
 
 
 • ¢Ứng dụng năng lượng mặt trời - Pin quang điện

 • ¢Ứng dụng năng lượng gió hòa lưới ở Việt Nam

 • ¢Thiết bị tích trữ năng lượng - Pin nhiện liệu

 • ¢Hệ thống điều khiển nguồn phát điện phân tán (mặt trời, gió, sinh khối,…)

 • ¢Thiết bị tiết kiệm năng lượng điện (đèn LED, biến tần, bộ tiết kiệm năng lượng, …)

 • ¢Hệ thống quản lý sử dụng hiệu quả năng lượng điện.

 • ¢Hệ thống năng lượng tích hợp (embedded power systems) trong lãnh vực giao thông-vận tải dùng điện…