DEPARTMENT OF MECHATRONIC ENGINEERING

Last updated: 08.03.2018


FL010 - Phiếu chấm bảo vệ LVTN

FL011 - Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện LVTN 

FL012 - Mẫu tờ nhiệm vụ LVTNBM11 - Nhiệm vụ LVThS

CH06 - Nhận xét LVThSMẫu đề thi bằng tiếng Việt 1 

Mẫu đề thi bằng tiếng Việt 2 

Mẫu phụ lục đề thi bằng tiếng Việt 2

Mẫu đề thi bằng tiếng Anh

Mẫu đáp án đề thi cuối học kỳ

 


FL061 - Mẫu soạn bài thực hành - thí nghiệm  

FL100 - Bảng đề mục hướng dẫn đánh giá hoạt động ra đề thi đáp án và chấm bài 

FL200 - Poster template

Phiếu đề nghị điều chỉnh bảng ghi điểm học kỳ

Phiếu đề nghị thay đổi thời khóa biểu

Phiếu đề nghị thay đổi cán bộ coi thiWebsite Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM: hcmut.edu.vn


Website Phòng đào tạo: aao.hcmut.edu.vn


Website Phòng đào tạo Sau đại học: pgs.hcmut.edu.vn


Website Khoa cơ khí: fme.hcmut.edu.vn


Website dạy bù, nghỉ dạy: tkb.hcmut.edu.vn (ĐH); pgs.hcmut.edu.vn (SĐH).


Wesite các dịch vụ (nhập điểm, phân công giảng dạy): mybk.hcmut.edu.vn